DELTAGARE


Då Riksidrottsförbundet ändrat rutinerna för aktivitetsstöd till en webbaserad lösning behöver vi alla bidragsberättigade deltagares personnummer. De bidragsberättigade är deltagare och ledare mellan 7 och 20 år.


Vi hoppas att Ni meddelar ledarna Era eller Era barns personnummer så vi kan erhålla aktivitetsstödet även fortsättningsvis.

Läs mer »