MEDLEMSKAP


Var med i våra aktiviteter eller stöd Öregrunds Idrottsklubb!

Vi strävar med ideella medel för att aktivera våra medlemmar och uppnå en gemenskap och ett ansvarstagande i idrottslig anda.


Klubben har två idrottsspecifika sektioner, Bordtennis och Längdskidåkning, men bedriver även annan idrottslig verksamhet.


Medlemskap är obligatoriskt för dig som deltar i våra aktiviteter, men vi är även beroende av Er som bidrar till vår verksamhet genom att vara stödmedlem!


Vi ber Er som löser familjekort att antingen på inbetalningskortet, via meddelandefältet vid internetbetalning eller via e-post till info@oregrundik.se ange samtliga familjemedlemmar och födelseår.


För aktiva 7-20 år skall fullständigt personnummer anges, ett krav för att vi ska få lokalt aktivitetsstöd.


Vårt föreningsbidrag baseras på antalet medlemmar i klubben.


Familjekort (barn tom 18 år) 350 kr
Enskild medlem 200 kr

Pg medlemskonto: 8 53 21-8 

Swish: 123 116 69 09