Då vi inte har tillräckligt med ledare så kommer ungdomsträningen inte att fortsätta under hösten. 

Vill du engagera dig som ledare eller hjälpledare? Kontakta klubben via kontaktinformattion på hemsidan.