Glädjande besked till alla cyklande ÖIKare. På styrelsemötet 21/4-22 tog styrelsen beslut om att starta upp cykling som en gren i föreningen. Mer info kring dess utveckling kommer.