STYRELSEN


Huvudstyrelsen består av följande:


Ordförande

Maria Johansson kontaktperson för aikidon


Sekreterare

Marie Hägerbaum  


Kassör

Örjan Östman kontaktperson för innebandy


Ledamöter

Anders Lagerros 

Simon Mikic kontaktperson för barngymnastiken

Håkan Carlstedt ansvarig för mailadresssen


Suppleanter

Fredrik Jensen kontaktperson för badminton

Johan Jensen kontaktperson för skidor