AKTUELLT


Uppdatering 2021-09-25

Årsmöteshandlingar

Dagordning

Verksamhetrapport 2020/2021 och verksamhetsplan 2021/2022

Balans, resultaträkning och budgetUppdatering 2021-08-25

Medlemsavgift:

Välkommen till en nytt spännande år med Öregrunds IK!


Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för Jul 2021 - Jun 2022.

Familjemedlemskap 350kr och 200kr för enskild medlem.
 

Har ni inte fått något mejl skickat till er gällande inbetaltning så beror det troligen på att vi saknar er mejladress. Tag då gärna kontakt med oss på : telefon 0702-500179 eller via e-post: info@oregrundik.se 


Betalning sker till Plusgiro 85 32 1-8 eller Swish 1231166909 (Öregrunds IK). Vid inbetalning  ange fakturanumret eller namn som referens.


För att underlätta administration ber vi er särskilja inbetalningar för medlemskap och deltagaravgift.


Ni vet fäl att vi finns på Facebook också! Öregrund IK
//Styrelsen


Uppdatering 2020-12-03

Efter att ha uppdaterat sportadmin med aktiva medlemmar och mejladresser, så har vi nu lyckats maila ut fakturor för medlemsåret 2020-2021. Har du fått ett mail men upptäckt fel får du gärna återkoppla detta till info@oregrundik.se eller till din tränare. Har du inte fått något mail kan det bero på att vi saknar din mejladress. Meddela gärna den till din tränare alternativt till info@oregrundik.se.

Tack

//Styrelsen.Uppdatering 2020-11-19
Beslut: Vi korrigerar beslut från 2020-11-17 angående verksamheter för barn och ungdomar födda 2005 eller tidigare att INTE gälla för vuxna till barns som behöver särskilt stöd.


Motivering: Det råder oklarheter om hur kommande beslut om sammankomster med max 8 personer gäller vid träning, och eftersom vissa barn kan behöva extra vuxenstöd skulle det förhindra idrottsutövning.


Därför ser de nya rekommenderade riktlinjerna från styrelsen ut som följer:

Verksamheter för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsätta träning om ledare anser att det är möjligt. Det står ledaren fritt att ytterligare vidta åtgärder för att begränsa smittspridning (och i värsta fall ställa in) i sina respektive verksamheter. Om verksamheten ställs in ska det meddelas styrelsen och annonseras på föreningens hemsida. Förutom ledare inga vuxna med på träningar. Gäller tills vidare.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Uppdatering 2020-11-17

Den 17/11 hade styrelsen ett extra möte för att behandla de nya riktlinjerna kopplade till Covid-19. 

Styrelsen beslutade följande:


All verksamhet för vuxna ställs in med omedelbar verkan tills vidare.


Verksamheter för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsätta om ledare anser att det är möjligt. Det står ledaren fritt att ytterligare vidta åtgärder för att begränsa smittspridning (och i värsta fall ställa in) i sina respektive verksamheter. Om
verksamheten ställs in ska det meddelas styrelsen och annonseras på föreningens hemsida. Förutom ledare inga vuxna med på träningar. Gäller även om något barn behöver särskilt stöd av vuxen, så får den pausa verksamheten. Gäller tills vidare
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Uppdatering 2020-11-05

Med anledning av den Covid-19 pandemi vi befinner oss i så har styrelsen haft ett extrainsatt styrelsemöte för att diskutera hur föreningen ska ta ställning till de rekommendationer som finns. Styrelsens beslut finns nedan. Ytterligare styrelsemöte är inplanerat till 17/11. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen. 


Coronapandemin

Styrelsen har samlats för att hantera föreningens ståndpunkt gällande våra verksamheters aktiviteter och hur vi kan stötta dem så att verksamhet kan bedrivas så långt det är möjligt med de rekommendationer som finns utfärdade
av Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala. Det är ett allvarligt läge med smittspridningen men folkhälsomyndigheten trycker samtidigt på betydelsen av rörelse och aktivitet såväl för unga som för vuxna. Idrottsföreningar har en
särskild roll att spela där och erbjuder en mängd möjligheter att skapa detta, trots corona. Styrelsen har diskuterat och gjort överväganden när det gäller såväl ledarnas roll, föräldrars ansvar och aktiva vuxnas ansvar, vi har även försökt att belysa de olika verksamheterna ur en mängd olika perspektiv och sökt vägledning hos specialförbundens information.


Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/


Region Uppsalas rekommendationer finns här (gäller tom 17 november):

https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/vara-verksamheter/halso-och-sjukvard/information-om-coronaviruset/


Styrelsen beslutar meddela följande för verksamhet i Öregrunds IK (inklusive sektioner):


Barnverksamhet kan fortsätta. Folkhälsomyndigheten och region Uppsalas rekommendationer ska tillämpas gällande avstånd, hygienrutiner, föräldrars medverkan i träningar etc.


Vid vuxenverksamhet ska fysisk kontakt undvikas. Varje deltagare har ett eget ansvar för att följa folkhälsomyndighetens och region Uppsalas rekommendationer om tex avstånd, handtvätt, hålla sig hemma om man är det minsta sjuk, inte resa kollektivt etc.


Ledarna ska vid varje träningstillfälle eller aktivitet informera deltagarna om att folkhälsomyndighetens och region Uppsalas rekommendationer gäller och att det innebär anpassningar av den träning som ska bedrivas. Ledarna har också ett
ansvar att utforma sina aktiviteter så att de genomförs så man kan följa rekommendationerna.


Det står ledaren fritt att ytterligare vidta åtgärder för att begränsa smittspridning (och i värsta fall ställa in) i sina respektive verksamheter. Om verksamheten ställs in ska det meddelas styrelsen och annonseras på föreningens hemsida.


Styrelsen tar ansvar för att följa utvecklingen och vid behov ändra sitt ställningstagande. Detta publiceras på föreningens hemsida.


Mvh Styrelsen