Vi sammarbetar bland annat med Östhammars kommun, Upplands Idrottsförbund-SISU, Gräsroten och lokala företag